Phần mềm tiện ích

Phần mềm tiện ích

      1. Phần mềm update hình ảnh lên website (FileZilla_3.0.11.1_win32-setup)

 1.  Phần mềm update hình ảnh lên website (FlashFXP)
 2. Trình duyệt web tối ưu (Firefox)
 3.  Trình duyệt web tối ưu (Chrome)
 4.  Phần mềm chụp ảnh màn hình (Snagit)
 5. Ứng dụng chat voice (Skype)
 6. Phần mềm điều khiển từ xa (Teamviewer)
 7. Phần mềm nén và giải nén chương trình ( Winzip )
 8. Phần mềm tạo flash (SwishMax)
 9. Phần mềm nén film ( avi -> flv )
 10. Phần mềm quay phim trên PC
 11. Phần mềm chuyển file Word – PD
 12. Phần mềm download ( Phim – Software – ….)
Chưa được phân loại