EMC1
600.000đ/năm
Dung lượng: 10G
Email: 10 địa chỉ
Email Forwarder: 5?
Mail list: 2?
IP: không
Hỗ trợ mail Offline Catch-All?
SSL: Free?
Đăng Ký
EMC3
1.440.000đ/năm
Dung lượng: 60G
Email: 30 địa chỉ
Email Fowader: 30?
Mail list: 10?
IP: không
Hỗ trợ mail Offline CatchAll?
SSL: Free?
Đăng Ký
Email server pro 1
1.800.000đ/năm
Dung lượng: 100G
Email: 50 địa chỉ
Email Forwarder: 50?
Mail list: 20?
IP: không
Hỗ trợ mail Offline Catch-All?
SSL: theo tên miền?
Đăng Ký
Email server delicated 2
8.400.000đ/năm
Dung lượng: 600G
Email: unlimited
Email Forwarder: unlimited?
Mail list: unlimited?
IP:
Hỗ trợ mail Offline Catch-All?
SSL: theo tên miền?
Đăng Ký
Email server delicated 1
6.000.000đ/năm
Dung lượng: 400G
Email: 200 địa chỉ
Email Forwarder:: unlimited?
Mail list: unlimited?
IP:
Hỗ trợ mail Offline Catch-All?
SSL: theo tên miền?
Đăng Ký