HỆ THỐNG HOSTING CHẤT LƯỢNG CAO

Hosting Cá Nhân +
50.000đ/tháng
Dung lượng: 2000MB
Băng thông: 50GB
Domain: 2?
Email: 20?
Database: 5
Domain Alias: 10?
SSL: Free?
Đăng Ký
Hosting Doanh Nghiệp +
100.000đ/tháng
Dung lượng: 5000MB
Băng thông: Không giới hạn
Domain: 5?
Email: 60?
Database: 15
Domain Alias: 15?
SSL: Free?
Đăng Ký
Hosting Thương Mại Điện Tử
200.000đ/tháng
Dung lượng: 10G
Băng thông: Không giới hạn
Domain: 10?
Email: 100?
Database: 30
Domain Alias: 50?
SSL: Free?
Đăng Ký
Hosting Windows Cá Nhân +
50.000đ/tháng
Dung lượng: 2000MB
Băng thông: 50GB
Domain: 2?
Email: 20?
Database: 5
Domain Alias: 10?
SSL: Free?
Đăng Ký
Hosting Windows Doanh Nghiệp +
100.000đ/tháng
Dung lượng: 5000MB
Băng thông: Không giới hạn
Domain: 5?
Email: 60?
Database: 15
Domain Alias: 20?
SSL: Free?
Đăng Ký
Hosting Thương Mại Điện Tử
200.000đ/tháng
Dung lượng: 10GB
Băng thông: không giới hạn
Domain: 10?
Email: 100?
Database: 30
Domain Alias: 50?
SSL: Free?
Đăng Ký
Reseller Linux RL1
200.000đ/tháng
Dung lượng: 10GB
Băng thông: không giới hạn
Domain: 20?
Email: 200?
Database: 50
Domain Alias: không giới hạn?
SSL: Free?
IP riêng: 1?
Thanh toán tối thiểu 3 tháng/1 lần?
Đăng Ký
Reseller Linux RL3
450.000đ/tháng
Dung lượng: 50GB
Băng thông: Không giới hạn
Domain: 100?
Email: không giới hạn?
Database: 200
Domain Alias: không giới hạn?
SSL: Free?
IP riêng: 2?
Thanh toán tối thiểu 3 tháng/1 lần?
Đăng Ký