DELICATED S1
3.000.000đ
Tháng/tối thiểu 3 tháng
CPU Intel Quacore E3-1230 v3
RAM: 8GB
HDD: 500G SSD?
Băng thông: unlimited?
Địa chỉ IP: 1
Cổng mạng: 100M?
Đăng Ký
DELICATED S3
4.500.000đ
Tháng/tối thiểu 3 tháng
CPU 6 cores E5-2620 v3
RAM: 16GB
HDD: 4 x 500G SSD?
Băng thông: unlimited?
Địa chỉ IP: 2
Cổng mạng: 100?
Đăng Ký
DELICATED S4
6.000.000đ
Tháng/tối thiểu 3 tháng
2 CPU 6 core E5-2600 v3
RAM: 32GB
HDD: 4 x 500G SSD?
Băng thông: unlimited?
Domain: 10?
Địa chỉ IP: 2
Cổng mạng: 100M?
Đăng Ký
Máy chủ ảo-VPS PRO1
500.000đ/tháng
CPU: 4 core
RAM: 2GB +1GB (thanh toán 1 năm)
Dung lượng: 80G SSD?
Địa chỉ IP: 1?
Băng thông: unlimited
Miễn phí DirectAdmin Cpanel?
Hỗ trợ SSL miễn phí?
Đăng Ký
MÁY CHỦ ẢO - VPS PRO3
700.000đ/tháng
CPU: 6 core
RAM: 4G + 1G (Thanh toán 1 năm)
Dung lượng: 200G SSD?
Địa chỉ IP: 1?
Băng thông: unlimited
Free DirectAdmin Cpanel?
Hỗ trợ SSL miễn phí?
Đăng Ký
MÁY CHỦ ẢO - VPS PRO V
900.000đ/tháng
CPU: 8 core
RAM: 8G + 1G (Thanh toán 1 năm)
Dung lượng: 300G SSD?
Địa chỉ IP: 2
Băng thông: unlimited?
Free DirectAdmin Cpanel?
Hỗ trợ SSL miễn phí
Đăng Ký
COLOCATION - C1
1.200.000đ/tháng
Server 1U
Băng thông: không giới hạn
Địa chỉ IP: 1?
Cổng mạng: 100M?
nguồn 300W
Đăng Ký