Hướng dẫn cài đặt email trên Microsoft Outlook 2010

Hướng dẫn cài đặt email trên MICROSOFT OUTLOOK 2010
Bước 1: chạy phần mềm MS Outlook 2010 từ máy tính. Nếu đây là lần đầu tiên bạn chạy phần mềm này, màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
buoc 1

Nhấn nút Next để chuyển sang bước 2.
Bước 2: chọn Yes và nhấn Next
Bước 2

Bước 3: Trong bài viết này, MCT hướng dẫn bạn cài mail bằng cách tự cấu hình các thông số, nên ở bước này, bạn chọn option Manually configure server settings or additional server types. Sau đó nhần nút Next
Bước 3

Bước 3.1

Bước 4: giữ mặc định option: Internet Email và nhấn nút Next
Bước 4

Bước 5: Đây là bước quan trọng nhất trong việc cài đặt mail. Để có được các thông tin điền vào mục này, bạn cần yêu cầu đơn vị cung cấp email chuyển cho bạn các thông tin cấu hình bao gồm:

  • Địa chỉ mail: ví dụ của maychutot.com là [email protected]
  • Mật khẩu (password)
  • Incomming mail server: ví dụ của maychutot.com là mail.maychutot.com
  • Outgoing mail server (SMTP): ví dụ của maychutot.com là mail.maychutot.com

Bước 5.1

Bước 6: Sau khi điền các thông tin này, bạn nhấn váo nút More Setting,  chọn tab Outgoing Server và đánh dấu chọn vào ô My outgoing server (SMTP) requires authentication nếu server đơn vị cung cấp email của bạn yêu cầu.
Bước 6

Với cấu hình mặt định với outlook, khi email được tải về máy thì email này cũng được xóa đi tại hộp mail của bạn trên server, nếu muốn giữ lại 1 bản trên server, bạn có thể chọn tab Advanced và đánh dấu vào ô Leave a copy of messages on the server. Bạn có thể yêu cầu giữ lại bao nhiêu ngày hoặc giữ lại vĩnh viễn tùy ý. Lưu ý: giữ mail trên server có thể làm hộp mail của bạn bị đầy (dung lượng hộp mail thường bị giới hạn bởi nhà cung cấp) và không thể nhận được mail, do vậy bạn cần quản lý tốt tránh trường hợp đầy mail và gay ra lỗi.
Bước 6.1

Sau khi cấu hình các bước nay, bạn nhấn Next và Finish để hoàn thành việc cài đặt. Từ bay giờ bạn có thể dùng MS Outlook để gởi nhận mail.
Bước 6.2

Chúc các bạn thành công.
Mọi chi tiết cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ với [email protected]

Trả lời