Chức năng thông báo qua email mới ở Google Webmaster

Nếu bạn đã gửi một yêu cầu xem xét lại thông qua Google Webmaster Tools, có lẽ bạn đã ngạc nhiên vì những gì xảy ra sau khi Google xử lý. Google đã luôn luôn cố gắng để đáp ứng những yêu cầu càng nhanh càng tốt, nhưng cho đến bây giờ họ đã chưa thông báo cho webmaster một lần nào khi đã xử lý xong yêu cầu.

Đến cuối tuần này, sau khi yêu cầu của bạn đã được xử lý, Google sẽ xác nhận điều này bằng cách gửi một tin nhắn của bạn ở mục Thông báo Trung tâm trong Công cụ Webmaster. (Muốn được thông báo qua email? Bạn có thể lựa chọn điều đó.) Tốt hơn hết, sau khi nhận được thông báo xác nhận yêu cầu xem xét lại, hãy kiểm tra hiệu suất trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm.

Nếu nó làm tốt, nó có nghĩa là Google đã xem xét lại trang web của bạn và hãy tin tưởng rằng nó tuân thủ các nguyên tắc cho Webmaster của Google. Nếu trang web của bạn vẫn không hoạt động tốt trong tìm kiếm, họ khuyên bạn nên xem lại các nguyên tắc cho Webmaster của Google. Cũng có thể sau đợt kiểm tra này, trang web của bạn có thể không đạt được như bạn mong đợi.

Trả lời