Google mở rộng công cụ tìm kiếm

Tập đoàn khổng lồ Google của Mỹ vừa cải tiến công cụ tìm kiếm phổ biến của mình qua việc kết hợp với lĩnh vực ngữ nghĩa học nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng.

“Chúng tôi đang triển khai công nghệ mới để kết hợp các ý nghĩ và các khái niệm liên quan đến việc tìm kiếm của các bạn” Ori Allon và Ken Wilder, phụ trách nhóm kỹ thuật chịu trách nhiệm về việc cải thiện chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm của những người sử dụng internet, đã giải thích trên một blog của Google.Việc tìm kiếm theo phạm vi ngữ nghĩa sẽ mang lại nhiều thành công hơn. Qua việc đi sâu hơn vào việc lắp ghép các từ được gõ ra bởi những người truy cập internet, Google sẽ tiến hành tìm kiếm và trình bày kết quả dựa theo ý nghĩa của các câu hoặc các từ được kết hợp ấy.
 thu-thuat-tim-kiem-tren-google

Gần đây, Microsoft xác nhận rằng họ đã kiểm tra công cụ dò tìm qua phạm vi ngữ nghĩa Kumo.com, với kỳ vọng rằng họ sẽ gặp thành công hơn công cụ dò tìm truyền thống Live Search, vốn bị bỏ xa bởi Yahoo! và nhất là Google, nhà thống lĩnh thị trường tìm kiếm trên Internet.

Google vừa giới thiệu sự khả thi của việc tìm kiếm qua phạm vi ngữ nghĩa bằng 37 ngôn ngữ. Ori Allon và Ken Wilder đã kể ra các thí dụ như việc tìm kiếm được thực hiện bằng tiếng Nga với các từ “thầy bói bằng các lá bài”, thì Google đã đề nghị rằng các từ này sẽ được mở rộng thành các từ “tarot”  (bài tarot) và “divination” (thuật bói toán). Việc tìm kiếm trên Google bằng tiếng Anh với các từ “các nguyên tắc vật lý” thì sẽ được đề nghị mở rộng thành các từ “big bang” (vụ nổ tạo ra vũ trụ) và  “quantum mechanics” (cơ học lượng tử).

Trả lời