Thích Bing nhưng vẫn dùng Google

Mặc dù được đánh giá cao hơn về thiết kế và ngang bằng về khả năng tìm kiếm nhưng như vậy là chưa đủ để Bing thay thế Google.

Đúng là sự trung thành thương hiệu có sức mạnh to lớn, đặc biệt với công nghệ. Hãy xem cuộc chiến giữa Google và bộ máy tìm kiếm mới của Microsoft, Bing. Mặc dù Bing đã chứng tỏ tốt ngang Google, nhưng chẳng là cái gì bởi Google có sức mạnh thương hiệu. Một nghiên cứu độc lập của công ty thiết kế Catalyst Group, trụ sở ở New York (Mỹ) đã cho thấy điều này.
Nghiên cứu này thực hiện qua quan sát thói quen tìm kiếm, qua phỏng vấn và điều tra bảng hỏi với 12 đối tượng. 1/3 nói rằng họ thích Bing hơn. 8 người khác nói họ thích Google hơn bởi họ đã quá quen thuộc với nó, và cũng quen với những sản phẩm khác của Google hoặc những cải thiện của Bing chưa đủ để khiến họ thay đổi.

Song điều ngạc nhiên là khi đề nghị các đối tượng này đánh giá Bing ở các tiêu chí cụ thể (thiết kế trực giác, tổ chức các tính năng, các lựa chọn lọc và kết quả liên quan), Bing đánh bại Google ở hầu như tất cả các tiêu chí ngoại trừ tiêu chí kết quả liên quan. Thậm chí, ở tiêu chí quan trọng nhất là kết quả liên quan hầu hết người tham gia nghiên cứu đều đánh giá cả hai bộ máy tìm kiếm ngang nhau.

Như vậy có thể thấy mặc dù Bing được đánh giá cao hơn ở thiết kế và ngang bằng ở kết quả tìm kiếm, nhưng điều đó không đủ để hầu hết người tham gia nghiên cứu thay đổi.Giám đốc công ty thiết kế Catalyst Group, Nick Gould kết luận rằng “Microsoft đã tạo ra một sản phẩm tốt ngang Google song điều đó là chưa đủ”. Nói chung, các đối tượng tham gia nghiên cứu vẫn thấy chưa cần thay đổi thói quen tìm kiếm. Vì vậy, không ngạc nhiên Microsoft chi tới 100 triệu USD để quảng bá cho Bing.

Nhưng cũng nên biết là nghiên cứu này chỉ thực hiện với 12 người, không đủ số lượng và đối tượng đảm bảo sự tin cậy khi đánh giá hai đối thủ trên thị trường có độ bao phủ rộng lớn.

Trả lời