Cách chuyển chế độ soạn thảo thư Gmail kiểu cũ

Người dùng Gmail có thể tạm thời chuyển về giao diện soạn thảo kiểu cũ nếu chưa muốn sử dụng giao diện mới.

Google đã áp dụng giao diện soạn thảo kiểu mới cho toàn bộ người dùng Gmail. Giao diện mới với thiết kế nhỏ gọn và nhiều công cụ ẩn đi khiến không ít người cảm thấy bối rối và lạ lẫm.

Người dùng Gmail có thể tạm thời chuyển về giao diện soạn thảo kiểu cũ.

Cách thực hiện như sau:

Nhấn vào nút Compose (Soạn) để mở ra cửa sổ soạn thảo email mới. Ở phía dưới cùng bên phải của cửa sổ đó, nhấn vào dấu mũi tên để xuất hiện một menu (trình đơn). Trong số các lựa chọn xuất hiện, nhấn vào Temporarily switch back to old compose (tạm thời chuyển về chế độ soạn thư cũ).

Cách làm này chỉ giúp người dùng tạm thời chuyển về giao diện soạn thảo kiểu cũ, hiện chưa rõ Gmail sẽ cung cấp lựa chọn này tới thời điểm nào trước khi bắt buộc toàn bộ người dùng chuyển sang giao diện mới.

Trả lời