Thủ thuật tách hình nền trong photoshop

Đầu tiên bạn phải download phần mềm Corel KnockOUT 2 v10.387 Full về máy và cài đặt:

Hướng dẫn cài đặt:

1.   Giải nén file knockout2.0, vào thư mục mới giải nén chọn File setup (72KB ) để bắt đầu cài đặt –> Nest –> Yes .
2.    Ra bảng SerialNumber Page, hàng name nhập tên bạn – hàngSerialNumber nhập : K020CRD-0019351-RKU –> Next –> Next .
3.    Chú ý : Nhấp Nút Browse Chọn đường dẫn sau : C / Program Files / Adobe /Adobe Photoshop CS3 ( Hoặc CS4 ) / Plug-ins –> Ok .
4.    Bạn đã thấy đường dẫn vị trí của Plug-in này trong Photoshop CS –> Next –> Chạy cài đặt –> Next .
5.    Nhấp : Different Registration Method, Chú ý : Loại bỏ dấu chọn trước chữ I would like to receive special offers , product updates ,and other information –> Cancel  Never Register –> Finish .

Hướng dẫn sử dụng:

Giả sử chúng ta có file hình sau đây,nhiệm vụ của chúng ta là tách hình cô gái ra và đặt vào một nền background khác.

1 – Dùng Pen Tool tạo đường Path như sau: (hoặc công cụ tạo vùng chọn) nhấn ctrl+Alt+D và chọn giá trị feather là 1px

 

 

2.Tạo vùng chọn xong thì nhấn Ctrl + J để tạo ra layer mới từ vùng chọn.

3. chọn Layer trên cùng , chọn lệnh từ Menu Filter Knockout 2 Load working layer, xuất hiện giao diện Corel knockout như sau:

Dùng công cụ Inside Object  vẽ một vùng chọn “phía bên trong” mái tóc.Xong dùng công cụ Outside Object vẽ vùng chọn “bên ngoài” mái tóc như hình bên dưới.Đối với từng công cụ các bạn có thể kết hợp phím Shift để cộng và phím Alt để trừ vùng chọn.
4.Sau khi tạo vùng chọn xong,click chuột vào nút  để Corel knockout xử lý (các bạn có thể rê con trượt thay đổi giá trị trong phần Detail để tìm hiểu thêm).Cuối cùng bấm “nút close” để thoát khỏi Corel knockout,khi hộp thông báo “Apply changes and return to host application” xuất hiện,bạn chọn OK để áp dụng lệnh và chương trình sẽ tự động trở về màn hình Photoshop.Chúng ta có cảm giác như không có sự thay đổi nào cả.

Trả lời