TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Quản lý nhóm tin, chủ đề con trong Joomla 1.5

Trong bài viết này, webgiare.net sẽ giới thiệu với bạn về 2 khái niệm cơ bản nhất của Joomla là nhóm tin và chủ đề con. Từ kiến thức này, bạn sẽ dễ dàng hiểu hơn về cách sắp xếp menu và nội dung bài viết một cách hợp lý. Giờ chúng ta bắt đầu […]

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN